Privacybeleid

Dit privacy beleid weergeeft de privacy praktijken voor Schoonmaakregister.nl. Dit privacy beleid is alleen van toepassing op informatie die door deze website verzameld worden. Enkele dingen waarvan wij u op de hoogte willen brengen zijn:

 

Welke informatie verzamelen wij?

We verzamelen informatie van u wanneer u uw bedrijf registreert op onze website door het invullen van een formulier.

Bij de registratie op onze website, voor zover van toepassing, wordt u gevraagd om uw persoonlijke gegevens in te voeren, zoals uw naam of e-mailadres. U kunt ook onze website anoniem bezoeken.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

De informatie die wij van u verzamelen kan worden gebruikt op de volgende manieren:

  • Om te zorgen voor uw persoonlijke behoeften(uw gegevens helpt ons ombeter in te spelenopuw individuele behoeften)
  • Om onzesite te verbeteren(westreven er voortdurend naar onze siteaanbodte verbeterenop basis van degegevens en defeedback die we krijgenvan u).
  • Om de klantenservice teverbeteren(uwinformatie helpt ons omefficiënter teantwoorden op uwvragen aan de klantenserviceen ondersteuning van uw behoeften.
  • Om de communicatiete verwerken: Uw gegevens, hetzij openlijk of inprivé, zullen niet worden,verhandeld, geruild, of aaneen andereorganisatie worden verkochtom welkereden dan ook, zonder uwtoestemming, anders dan voorde uitdrukkelijkeredenvan het leveren vanhet gekochteproduct ofdienstgevraagd doorde klant.
  • Om Periodiekee-mails te versturen: Het e-mailadres dat u opgeeftkan worden gebruiktom uinformatie en updatesmet betrekking totuw vermelding te sturen,in aanvulling ophet ontvangen vanperiodiekeNieuwsbrief, Update, GerelateerdeService-Informatie,

Hoe beschermen wij u gegevens?

We hebben in praktijk een groot aantal veiligheidsmaatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen wanneer u uw persoonlijke informatie gebruikt.

Gebruiken wij cookies?

Onze Websites maken gebruik van Cookies zodat Schoonmaakregister.nl gegevens kan verzamelen over de bezoekers van de Websites en gebruikers van onze diensten (die we in verband kunnen brengen met de Persoonlijke Gegevens die we van U hebben verzameld) en om onze Websites voor de bezoekers aan te passen en persoonlijk te maken. Een "Cookie" is een klein tekstbestand dat door een webserver op Uw harde schijf wordt geplaatst en door onze Websites wordt gebruikt om Uw computer te identificeren telkens wanneer U onze Websites bezoekt. Schoonmaakregister.nl gebruikt Cookies om Uw voorkeuren en andere gerelateerde informatie op te slaan. Schoonmaakregister.nl gebruikt Cookies niet om andere informatie van Uw persoonlijke computer te verzamelen. Cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van het hulpbestand van de Internetbrowser te volgen. Als U ervoor kiest Cookies te deactiveren, is het mogelijk dat bepaalde delen van de Websites niet goed werken.